K otázce „nerealizovaných kurzových rozdílů“
asfdfdsfd

K otázce „nerealizovaných kurzových rozdílů“

GFŘ vydalo novou informaci k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů.

Otázkou nerealizovaných kurzových rozdílů se zabýval Nejvyšší správní soud opakovaně v rozsudcích 5 Afs/2011-94 a 5 Afs 56/2012-37 a mimo jiné konstatoval: “v zákoně o daních z příjmů není zákonná opora pro zdanění nerealizovaných kurzových zisků”. Podrobně jsme se danou tématikou zabývali v komentáři dne 13.3.2013 (zde).

Z uvedené Informace GFŘ lze vyčíst v podstatě dvě sdělení:

  1. Novelizovaný zákon o dani z příjmů, který nabývá účinnosti od 1.1. 2014, definitivně řeší otázku “nerealizovaných kurzových rozdílů” a činí je nezpochybnitelně součástí základu daně. GFŘ by ovšem měl použít podmiňovací způsob, protože zákon byl novelizován formou zákonného opatření Senátu a Sněmovna musí na své první schůzi zákonná opatření schválit, jinak pozbývají platnosti. Vyhráno tedy ještě není.
  2. GFŘ dále potvrzuje dosavadní nesouhlasné stanovisko se závěry výše uvedených rozsudků NSS, nicméně v další části Informace uvádí “správný postup” pro případ, kdyby se poplatník rozhodl řídit závěry soudu a nerealizované kurzové zisky/ztráty nezdaní. Sami jistě cítíte rozpor v tomto sdělení, protože GFŘ v textu tvrdí, že rozdíly je třeba danit a zároveň dává návod, jak postupovat, pokud se rozhodnete nedanit. Jsme přesvědčeni, že vydáním této Informace de facto finanční správa uznává, že LZE postupovat cestou nezdanění.

S masivní měnovou intervencí České národní banky otázka kurzových rozdílů nabývá na aktuálnosti. Slábnoucí koruna s predikcí kurzu vůči Euru k 31.12.2013 v intervalu 27 – 28 jistě naplní výsledovky našich klientů kurzovými zisky a ztrátami. Bude nepochybně zajímavé vyčíslit celkový fiskální dopad intervence ČNB za situace, kdy slabá koruna vytvoří obrovské kurzové ztráty na cizoměnových závazcích poplatníků.